Projekty

Na základě osobního kontaktu s klienty připravujeme první skici, vytváříme a modelujeme počítačové vizualizace.

Přinášíme představu o změnách připravované zahrady z hlediska ročních období, nárustu hmoty zeleně během let, noční scénice. Představujeme možná dispoziční, barevná a tvarová řešení exteriéru zahrady, drobné zahradní architektury i vlastní hmoty objektů.

Navrhujeme interiéry zimních zahrad, vodní plochy, závlahové systémy, osvětlení, trvalé i dočasné instalace zeleně, neživých hmot a uměleckých artefaktů.

Zpracováváme cenové kalkulace a hledáme s klientem optimální řešení z hlediska výběru použitých materiálů, velikostních kategorií dřevin či etapizace realizace.

Zajišťujeme kompletní provedení i následnou péči o realizované dílo, provádíme diagnostiku a zásahy v oboru fytopatologie a ošetření dřevin.