Zeleň - nekonečná,

stále se rozpínající šťavnatá hmota, každoročně posilována šlechtiteli o nové formy, ohromující naše smysly. Osobní kontakty s našimi i zahraničními pěstiteli nám umožňují dodávat jen ten nejkvalitnější materiál.

S radostí pracujeme s neuvěřitelně velkými soliterními stromy, jež pro nás rostou v celé Evropě. Vysazujeme nádherné letité keře, pnoucí rostliny, trvalkové podrosty, traviny a vodní rostliny, jež v zahradě vytváří okamžitý efekt, atmosféru a mikroklima.

Osobně vybíráme a dodáváme listnaté a jehličnaté stromy, originálního zpracování pro zahrady evropské. Certifikované, tvarované japonské dřeviny bonsajových forem, včetně několikametrových exemplářů. Od japonských pěstitelů získáváme i neopakovatelné přírodní stromy a keře z horských oblastí – „jamadori“ pro asijské i moderní zahrady. Máme zkušenost s úžasně vitálním bambusovým lesem, založeným z trsů o průměru 2 m, výškově přesahujících
6-ti m hranici, již nyní už dalece překonal.

Neopomenutelná je i skupina ovocných dřevin, zahrnující všechny velikostní kategorie. Není tedy problém vytvořit hotovou selskou zahradu s letitými jabloněmi či hrušněmi. Lze vybírat z moderních, rezistentních odrůd, ale můžeme sáhnout i k těm původním, jež provázely naše dětství u babičky, či druhům úplně zapomenutých, jako jsou kdoule, mišpule, muchovníky, dříny apod.

Kromě lahůdek výše uvedených, dodáváme ovšem i mechy, lišejníky a houby.

A bonbónek nakonec, vysněné dřeviny si lze v zahraničí vybrat i osobně s možností rychlého a okouzlujícího letu luxusním soukromým letadlem, při kterém se navíc kocháme měnící se krajinou.